Klub Piosenki

GOK Gołańcz

Gołaniecka orkiestra dęta

Koncert "Hej Kolęda"

Noc świętego Jana

przy zamku mości Kasztelana

Dożynki

miejsko - gminne

Kabatet Ani Mru Mru

w programie "Czerń, czy biel"

Festyn wakacyjny

w Gołanieckim Amfiteatrze

Czesław Mozil

Koncert w sali Stodoła

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Jak zawsze w pełnym składzie ;)

Marina Łuczenko

Klub Stodoła

Strachy na Lachy

Koncert w Stodole

Spotkanie przy bunkrach

Do boju Polacy!

Scenografia w Stodole

Gorąca Poezja 2012

Artur Andrus

Gorąca Poezja 2012

Licznik odwiedzin

00475511

Historia Bilioteki Publiczej w Gołańczy

Działalność Biblioteki Publicznej sięga 1946 r. kiedy to w naszym kraju obowiązywał dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami, który dał pełne podstawy prawne do rozwoju bibliotekarstwa i zapewniał środki finansowe na rozwój sieci bibliotek i ich księgozbiorów. Dekret dał możliwość prowadzenia działalności kulturalnej za pomocą książki, a każdemu obywatelowi korzystanie z jej zbiorów.

Podstawowych zadaniem naszej biblioteki jest udostępnianie zgromadzonych zbiorów oraz informacji przydatnych w codziennym życiu i działalności użytkowników, ale również i upowszechnianie czytelnictwa i kształtowanie kultury społeczeństwa lokalnego poprzez organizowanie i promowanie imprez kulturalnych oraz współpracę z GOK oraz Szkołami w gminie Gołańcz.  

Pierwsze książki zbierano jako dary po domach. Dary książkowe złożyli m. in. Ł. Strzyżewski, T. Loose, E Korpal oraz M. Poprawa. Pierwszy księgozbiór w 1946 r. liczył ok. 400 woluminów. Biblioteka najpierw mieściła się w szkole, później zmieniała swoje pomieszczenia kilkakrotnie na terenie miasta.

W 1975 r. rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury pozwoliła bibliotece na poszerzenie swej działalności, gdyż otrzymała tam lokal. Najpierw był to lokal dwuizbowy na piętrze, obecnie znajduję się na parterze. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych biblioteka posiadała cztery filie biblioteczne w Panigrodzu, Chojnie, Czeszewie i Rybowie (do 2010 r.).

Pierwszą bibliotekarką Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gołańczy była Wojciech KubanekMarta Poprawa, która uporządkowała zbiory otrzymane z darów. Następnie Jadwiga Cegielska założyła pierwszy inwentarz książek. W latach 1950-1984 w bibliotece pracowała Dominika Lewandowska,  a od 1984 do 2006 biblioteką kierowała Halina Dzierbińska, która m. in. przyczyniła się do największego wydarzenia w tutejszej bibliotece jakim było nadanie imienia Wojciecha Kubanka (przedwojennego drukarza i wydawcy związanego z naszym miastem). Uroczystość ta odbyła się 17 października 1996 r.  w 50 rocznicę założenia biblioteki.

Uroczystość nadania imienia W. Kubanka  Uroczystość nadania imienia W. Kubanka  Uroczystość nadania imienia W. Kubanka

Dziś księgozbiór biblioteki liczy ok. 11 tys. woluminów w tym literatura piękna dla dzieci i młodzieży i dorosłych oraz literatura popularno-naukowa, posiadamy także zbiory specjalne w postaci płyt CD. Rocznie wypożyczamy ponad 5 tys. książek.

W ramach upowszechniania czytelnictwa biblioteka organizuje:
- spotkania autorskie
- spotkania w ramach akcji „Cała polska czyta dzieciom”
- konkursy m. in. recytatorski  „Wiosna z poezją”, „I Ty możesz zostać pisarzem”
- spotkania i zajęcia czytelnicze dla dzieci pod czas ferii zimowych i wakacji letnich
- we wtorki odbywają się spotkania „Klubu miłośników książek”, a w czwartki spotkania kółka szachowego
- współpracuje z bibliotekami z powiatu wągrowieckiego i Wojewódzką Biblioteką w Poznaniu

W spotkaniach i zajęciach bibliotecznych uczestniczą dzieci z gołanieckiego Przedszkola oraz Szkół Podstawowych z terenu gminy.

Od 2000 r. biblioteka działa w strukturze Gołanieckiego Ośrodka Kultury.

Biblioteka od 2010 r. posiada komputerowy katalog zbiorów w systemie SOWA, a od 2012 r. także prowadzi w tym systemie obsługę czytelników. Posiadamy trzy miejsca komputerowe z dostępem do Internetu.

Prowadzimy rezerwowanie książek przez telefon oraz możliwość dostarczenia książek osobom niepełnosprawnym i starszym na terenie miasta.

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI !!!